Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI

Veljavna od 1.8.2019

Podjetje Izobraževanje in svetovanje, Alison Kogoj s.p., kot upravljalec osebnih podatkov spoštuje zasebnost ter se zavezuje, da bo z osebnimi podatki ravnalo skrbno in jih varovalo ter obdelovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter pravilo o varstvu osebnih podatkov. S prijavo na e-novice ali poslanim sporočilom preko kontaktnega obrazca, podjetju omogočite, da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. 

Posredovane osebne podatke bomo obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

1. Posredovanje podatkov:

Zbiranje podatkov poteka na naslednje načine: neosebne podatke o vaši napravi ali druge dnevniške podatke avtomatično pridobivamo, ko uporabljate naše storitve, medtem ko osebne podatke pridobimo, če nam jih izrecno sporočite. Vsi podatki, ki jih avtomatično pridobivamo, ko uporabljate naše storitve, so anonimni podatki, zato preko njih ne ugotavljamo identitete uporabnika. S prijavo na e-novice se strinjate, da o vas zbiramo osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi. Osebni podatki, ki jih zbiramo so ime in elektronski naslov. Prav tako z vašo privolitvijo ob nakupu v spletni trgovini posredujete osebne podatke, kot so: ime in priimek; naslov in kraj bivanja; naslov za pošiljanje naročenega blaga; naslov elektronske pošte pri 52 ZA LJUBEZEN in 52 ZA LJUBEZEN PREDEN REČEVA “DA”, in ime in priimek, kontaktna telefonska številka, e-naslov, starostna skupina in status para (za potrebe prilagoditve programa in vsebin ciljni skupini) pri 48 ZA LJUBEZEN. Vsi podatki se zbirajo za potrebe obveščanja.

2. Namen in uporaba osebnih podatkov:

Osebne podatke zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen.

3. Vaše pravice

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi. Podatke hrani lastnik spletnih strani oz. prodajalec v računalniški obliki do preklica. Na podlagi zahtevka uporabnika se podatki izbrišejo. Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem navedite ime, priimek ter elektronski naslov.

Podatke, pridobljene preko privolitve za e-obveščanje prodajalec hrani za namen spletnega obveščanja o vsebinah, novostih in aktivnostih. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da prodajalec novice o svojih vsebinah in programih preneha pošiljati. 

Vprašanja o zaupnosti in uporabi osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah lahko udeleženci naslovijo na elektronski naslov: info@abili.si // brlognasvetov@gmail.com.

4. Posredovanje osebnih podatkov:

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo. Za pošiljanje novic (newsletter) uporabljamo Mailchimp, kjer so shranjeni naslednji podatki: elektronska pošta in ime . Ti podatki so shranjeni pri ponudniku Mailchimp zato, da lahko pošiljamo novice (newsletter).

5. Spletna trgovina

Vsi osebni podatki uporabnika spletne trgovine so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam. V podjetju Psihoterapija, osebnostna rast in kakovostni odnosi, Alison Kogoj, se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse zbirke osebnih podatkov vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu s trenutno veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Uredbo GDPR, tako da nosilcem osebnih podatkov, katerih osebne podatke obdelujemo omogočamo vpogled v vrsto in količino njihovih osebnih podatkov in/ali trajen izbris vseh dotičnih osebnih podatkov na njihovo željo.

Osebni podatki kupca bodo uporabljeni izključno za namen, za katerega jih je posredoval: za komunikacijo v zvezi z naročilom in račun. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen za namen potrditve veljavnosti nakupa, dostave izdelkov, trženja in promocije. Ponudnik izvaja vse potrebne ukrepe za varovanje zaupnosti osebnih podatkov v skladu z ZVOP-1. Pisno lahko kupec po elektronski pošti zahteva, da se preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen obveščanja o ponudbah in sporočilih s tržno vsebino. Z vpisom osebnih podatkov ob naročilu kupec soglaša, da lahko njegove podatke prodajalec uporabi za obveščanje o ponudbah, akcijah in novostih. Osnovni osebni podatki kupca so: ime in priimek; naslov in kraj bivanja; naslov za pošiljanje naročenega blaga; naslov elektronske pošte.

Podatki kupca bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Edini podatki, ki se posredujejo “tretji osebi” so osnovni podatki o pošiljki za namene pošiljanja izdelkov in so posredovani našemu dostavnemu partnerju, podjetju Pošta Slovenije
d.o.o. Ti podatki so: ime in priimek, naslov, kraj bivanja in telefonska številka ter elektronski naslov za namene obveščanja o dostavi in sledenju pošiljke.

Izjemno razkritje osebnih podatkov: Podatki, ki jih podjetje Izobraževanje in svetovanje, Alison Kogoj s.p. zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa Zakon o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1) ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Shopping Cart